تمایل – گرایش نیروهای مسلح ورزشکاران سربازی

تمایل – گرایش: نیروهای مسلح ورزشکاران سربازی جوانان سربازی ورزشکاران تیم های دولتی

گت بلاگز اخبار اجتماعی بحران آب کشور عزیزمان ایران «قطعی» است

یک کارشناس مدیریت منابع آب تاکید کرد که بحران آب در کشور عزیزمان ایران با عدد و آمار قابل اثبات است و این امر قطعی است.

بحران آب کشور عزیزمان ایران «قطعی» است

بحران آب کشور عزیزمان ایران «قطعی» است

عبارات مهم : ایران

یک کارشناس مدیریت منابع آب تاکید کرد که بحران آب در کشور عزیزمان ایران با عدد و آمار قابل اثبات است و این امر قطعی است.

علی مریدی در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا جهت تشخیص بحران آب شاخص های کمّی وجود دارد،اظهارکرد: در گزارش های بین المللی جهت تعریف بحران آب شاخص هایی تعیین شده است هست. در این میان دو شاخص اهمیت بیشتری دارد؛ یکی سرانه آب است که طی آن نسبت دو عامل «حجم آب» و «جمعیت» مورد بررسی قرار می گیرد. اگر عدد به دست آمده از این کسر زیر ۱۲۰۰ باشد یعنی وارد تنش آبی شده است ایم و بحران آب شروع شده است است.

بحران آب کشور عزیزمان ایران «قطعی» است

وی با بیان اینکه در شاخص دوم نسبت میان «میزان مصرف آب» و «میزان آب موجود» اندازه گیری می شود، اظهار کرد: اگر عدد به دست آمده از این شاخص بالای ۰.۴ باشد وارد تنش آبی می شویم و در صورتی که بالای ۰.۹ باشد به مرحله بحران آب می رسیم. متاسفانه در بسیاری از مناطق کشور ما این عدد به نزدیک «یک» می رسد.

بحران آب در کشور عزیزمان ایران تایید شده است است

این کارشناس مدیریت منابع آب در مورد نتیجه بررسی این شاخص ها در کشور عزیزمان ایران گفت: با سنجش شاخص سرانه آب همچنین بررسی نسبت میزان مصرف و آب موجود کشور متوجه می شویم که کشور عزیزمان ایران وارد مرحله بحران آب شده است است چون در کشور ما هیچ کنترلی روی مصرف آب وجود ندارد و خشکی تالاب ها و رودخانه ها همچنین وقوع گرد و خاک ناشی از از خشکی این اکوسیستم ها بحران آب را در کشور عزیزمان ایران تایید می کند.

یک کارشناس مدیریت منابع آب تاکید کرد که بحران آب در کشور عزیزمان ایران با عدد و آمار قابل اثبات است و این امر قطعی است.

مریدی که مدیریت دفتر آب و خاک شرکت حفاظت محیط زیست را هم برعهده دارد، با اشاره به اینکه در شهرهایی مثل مشهد و اصفهان نسبت مصرف آب به میزان آب موجود از عدد یک هم زیاد هست، تصریح کرد: این اوضاع به معنای اضافه برداشت از آب های زیرزمینی است که قطعا منجر به نشست های شدید زمین و از بین رفتن ذخیره استراتژیک آبی کشور می شود.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه ضمن تفکیک آب های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر گفت: آب های تجدیدپذیر از طریق بارش هر سال کشور به دست می آید که ۶۵ تا ۷۰ درصد آن تبخیر شده است است و مابقی در سدها، رودخانه ها و تالاب ها جاری و بخشی هم داخل زمین ذخیره می شود. منابع ذخیره آبی طی سالیان طولانی با جمع شدن در آبخوان های کشور تشکیل می شود و در زمره آب های تجدیدناپذیر قرار می گیرد چون در صورت برداشت بیش از حد از این آب های زیرزمینی نه تنها امکان جبران این ذخایر از طریق بارش های کوتاه مدت وجود ندارد بلکه منجر به نشست زمین هم می شود.

در فلات مرکزی ذخایر آبی استراتژیک مصرف می شود

بحران آب کشور عزیزمان ایران «قطعی» است

این کارشناس مدیریت منابع آب در مورد میزان مصرف آب های زیرزمینی در مناطق متفاوت کشور تصریح کرد: واضح است که در نواحی غرب و شمال غرب که موقعیتی کوهستانی و بارش های نسبتا مناسبی دارد زیاد برداشت ها از آب های سطحی اتفاق می افتد ولی در فلات مرکزی کشور عزیزمان ایران از جمله استان های اصفهان، کرمان، یزد، سمنان و خراسان عمده برداشت ها از آب های زیرزمینی است.

هشدار نسبت به بحران امنیتی در نتیجه بحران آب

یک کارشناس مدیریت منابع آب تاکید کرد که بحران آب در کشور عزیزمان ایران با عدد و آمار قابل اثبات است و این امر قطعی است.

مریدی همچنین با تاکید بر این که کشور ما دچار بحران آب است و این عنوان با اعداد و آمار اثبات می شود، اظهار کرد: اگر روند مصرف آب به شکل کنونی ادامه یابد، بارش ها کمتر از اوضاع فعلی شود و میزان مصرف آب های زیرزمینی بیش از این باشد، به طور قطع بحران آب تبدیل به بحران امنیتی می شود. بحران های امنیتی مشمول بر بحران امنیت غذایی و بحران اجتماعی هست. همان طور که در سال های اخیر شاهد تنش های اجتماعی در شهرهای اصفهان و خوزستان بوده ایم.

واژه های کلیدی: ایران | منابع | مدیریت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz